درباره آموزشگاه خانه زبان

آموزشگاه خانه زبان در سال 1373 به مدیریت محمود نور محمدی به صورت رسمی و با تمرکز بر روی مهارت های 4 گانه Reading ، speaking , listening ، Writing تاسیس گردید .خانه زبان با توجه به سیستم آموزشی نوین و ارایه خدمات مطلوب آموزشی هر ساله پذیرای صدها زبان آموز جدید بوده و در دوره های گوناگون مشغول به تدریس می باشد
درباره آموزشگاه خانه زبان
فهرست