نگاه علمی به چهار مهارت IELTS

THE LISTENING SUB-TEST
آزمون شنيداري

در این قسمت ما نگاه علمی به چهار مهارت IELTS می اندازیم و هر لحاظی به بررسی این موضوعات می پردازیم به عنوان مثال زمان تقریبی این آزمون ها که در چه مدت برگزار میشود و یا قوانین مربوط به آزمون آیلتس ، شرایط شرکت کننده ، تعداد سوال های آزمون که شرکت کننده می بایست به آن ها در هریک از آزمون ها پاسخ دهد و به کلی با یک سری شرایط طبق آزمون استاندارد آیلتس آشنا میشوید . در صورتی که میخواهید به اطلاعات کامل تری دست یابید به وبسایت رسمی آیلتس  مراجعه کنید

نگاه علمی به چهار مهارت IELTS

نگاه علمی به چهار مهارت IELTS

 

 • آزمون شنيداري 30 دقيقه طول ميكشد، تقريباً 20 دقيقه براي گوش دادن به نوار و پاسخ دادن به سؤالات و 10 دقيقه هم براي انتقال دادن پاسخها به پاسخنامه، جزوه آزمون.
 • اين آزمون شامل چهار بخش است و شما فقط يكبار نوارها را مي شنويد. در مجموع 40 سؤال وجود دارد.
 • همزمان با پيش رفتن در مراحل آزمون شنيداري، مطالب نيز مشكلتر ميشود.

بخش هایی که شما میبایست به آن ها اهمیت دهید – بررسی تخصصی چهار مهارت آزمون آیلتس

 • بخش 1 براساس موقعيتهاي اجتماعي و يا زندگي تهيه شده است، براي مثال، برنامه هاي مسافرتي، بازديد از شهر جديد، يا برنامه ريزي براي تفريح كه شامل از خانه بيرون رفتن ميشود. اين بخش معمولاً مكالمهاي بين حداقل دو گوينده است.
 • بخش 2 نيز براساس موقعيتهاي اجتماعي و يا زندگي، از قبيل پخش اخبار يا شرح تسهيلات دانشگاهي است – اين بخش معمولاً شامل قطعهاي است كه فقط يك گوينده دارد.
 • بخش 3 معمولاً براساس موقعيتهاي تحصيلي و تربيتي و آموزشي است، براي مثال، گروهي دانشجو، پروژه اي را برنامهريزي ميكنند و يا اينكه استاد و دانشجويي درباره انتخاب هاي كاري باهم بحث مي كنند. اين بخش اغلب گفتگويي است كه با بيش از 4 نفر صحبتكننده اجرا ميگردد.
 • بخش 4 نيز براساس آموزش و تحصيل است. براي مثال، يك سخنراني و يا گفتگوي عمومي دانشگاهي و تحصيلي 
  مورد علاقه در آن وجود دارد.

هم دستور زبان و هم ديكته در آزمون شنيداري در هنگام نوشتن پاسخ ها داراي اهميت بسزايي است (امروزه فقط ديكته معيني مورد قبول است). شما بايد واژهها را از نظر املايي 100 % درست بنويسيد هنگامي كه آنها را در نوار هجی ميكنند

پاسخ سؤالات بايد خوانا، به عبارت ديگر، قابل خواندن باشد. اين مورد در تمام انواع پاسخ ها صادق است: درباره حروف، اعداد و عبارتها

پاسخهاي خود را هنگامي كه آزمون شنيداري را انجام ميدهيد در برگه سؤال بنويسيد و هنگامي كه پايان يافت 10 دقيقه زمان داريد تا آن را به دقت به ورقه امتحاني منتقل كنيد. مطمئن شويد كه تمام پاسخ ها درست و خوانا انتقال يافته اند

THE READING SUB-TEST
آزمون خواندن (قرائت)

آزمون ریدینگ در آیلتس

 • تكاليف آزمون واحد قرائتی آموزش عمومی (The General Training Module Reading Sub-Test) 60 دقيقه طول ميكشد و شامل سه قسمت ميشود. در مجموع سه قطعة قرائتي وجود دارد كه شامل تركيبي از 2750 – 2000 واژه است و در مجموع 40 سؤال دارد.
 • قطعات قرائتي هرچقدر جلوتر ميرويد، مشكلتر ميشود.
 • بخش اول، شامل مسائل اجتماعي است كه يك متن يا بيش از يك متن دارد، و همراه با تكاليفي است كه از اطلاعات واقعي در سطح پايهاي زبان انگليسي تهيه شده است.
 • بخش دوم، ادامة آموزش شامل متني است كه مربوط به نوعي برنامهريزي آموزشي مي شود كه زبان دشوارتري را دربرميگيرد.
 • بخش سوم، خواندن عمومي، شامل متني است كه به علاقة عمومي مربوط ميشود و از نظر محتوايي توصيفي و يا دستورالعملي است.
 • سؤالات ممكن است قبل و يا بعد از قطعه هاي قرائتي در جزوه امتحاني بيايد، و دستورالعملها و مثالها در آغاز گروه جديد سؤالات ارائه ميگردد.
 • هنگامي كه در آزمون قرائتي به سؤالات پاسخ ميدهيد، هم دستور زبان و هم ديكته حائز اهميت هستند. (امروزه فقط ديكته معينی مورد قبول است)
 • شما بايد پاسخهاي خود را در هنگام جواب دادن روي ورقه پاسخنامه بنويسيد.

THE WRITING SUB-TEST
آزمون نوشتاري

بررسی تخصصی چهار مهارت آزمون آیلتس

 • آزمون واحد نوشتاري عمومي (The General Training Module Writing Sub-Test) 60 دقيقه طول ميكشد
 • دو تكليف نوشتاري وجود دارد:

تکالیفی که میبایست از آن ها اطلاع داشته باشید – نگاه علمی به چهار مهارت IELTS

 • تكليف اول تقريباً 20 دقيقه طول ميكشد و شما بايد حداقل 150 كلمه بنويسيد.
 • تكليف دوم تقريباً 40 دقيقه طول ميكشد شما بايد لااقل 250 كلمه بنويسيد.
 • براي تكليف اول، بايد يك نامه در پاسخ به مشكل پيش آمده بنويسيد. نامه نيازمند يك شرح وضعيتي است كه ممكن است شامل درخواستي براي اطلاعات ضروري باشد. شما بايد در سبك مناسبي هر نامه ي درخواستي را بنويسيد – به
  عبارت ديگر در سبک نيمه رسمي نامه نگاري
 • براي تكليف دوم: از شما خواسته ميشود مقاله كوتاه و يا گزارش كلي بنويسيد كه در آنها اطلاعات كلي را درباره سرفصل ارائه شده آماده سازيد، راهحلي براي مشكلي ويژهاي پيشنهاد دهيد، نظري را ارائه و توجيه كنيد و يا استدلالي را مورد ارزيابي و يا كاوش قرار دهيد.
 • در هر دو تكليف بايد به سبك مناسب تكليف سؤالي بنويسيد. در تكليف 2 بايد مقاله اي نوشته شود كه در سبك رسمي و (يا نيمه رسمي) باشد. همچنين به خاطر توانايي در سازماندهي نوشتن، و در انتخاب محتوي درون پاسخها، به شما نمره داده ميشود.
 • تكاليف سؤالي به اطلاعات خاصي دربارهي موضوع بخصوصي نياز ندارد.

THE SPEAKING SUB-TEST
آزمون گفتاري

بررسی اسپکینگ در آیلتس

 • آزمون گفتاري بين 11 تا 14 دقيقه طول ميكشد.
 • اين آزمون شامل مصاحبه اي با يك ممتحن كار آزموده است، كه روي نوار ضبط ميشود. ضبط كردن مصاحبه از اين رو صورت ميگيرد تا مطمئن شوند مصاحبه به درستي انجام گرفته است و همچنين براي استفاده مجدد اگر قرار باشد آزمون دو سه مرتبه در تاريخ بعدي ارزشيابي شود، آماده باشد.
 • بخش براي آزمون گفتاري وجود دارد.

بخش هایی که می بایست به آن ها توجه کنید – نگاه علمی به چهار مهارت IELTS

 • بخش 1: شما به سؤالاتي پاسخ ميدهيد كه درباره زندگي در كشوري است و يا مربوط به زندگي و خانوادگي ميباشد، به عبارت ديگر كار، تحصيل و يا موضوعات مورد علاقه شما است ولي ساير سرفصل ها و موضوعاتي نيز هستند كه ويژگي عمومي دارند، تا زمينه آگاهي فراوان شما را آشكار سازد. (4-5 دقيقه).
 • بخش 2: دقيقاً به شما 1 دقيقه فرصت داده ميشود تا خود را براي صحبت كردن درباره موضوع خاصي آماده نماييد. دستورالعملها براي راهنمايي شما براي گفتگو كردن روي كارتي كه توسط ممتحن به شما داده ميشود، نوشته شده است. گفتگوي شما بايد 1 يا 2 دقيقه طول بكشد. ممتحن در آخر يك يا دو سؤال از شما خواهد پرسيد.
  3-4 دقيقه –كه شامل 1 دقيقه آمادگي هم ميشود.
 • بخش 3: شما بحثي با ممتحن براساس موضوعاتي كه مربوط به موضوع بخش دوم ميشود خواهيد داشت. اين بخش آزمون، نيازمند نظرات انتزاعي است. (4-5 دقيقه). سپس اين مصاحبه پايان ميپذيرد و آزمون گفتاري كامل ميشود.
 • اكثر سؤالاتي را كه از شما ميپرسند، قبلاً نوشته شده است، و از بانك سؤالاتی كه توسط بهترين صاحب نظران تهيه شده است، انتخاب ميگردد. البته به اين سؤالات دايماً افزوده ميشود تا به روز باشد. نمره كلي آزمون گفتاري از درك مطلب فهرست مهارتهاي گفتاري در 4 زمينه توانايي متمايز، محاسبه ميشود:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست