قوانین مربوط به روز برگزاری آزمون آزمایشی آیلتس خانه زبان
روز جمعه چه ساعتی باید در موسسه حضور داشته باشیم؟

در مرحله اول می بایست رأس ساعت 8:30 صبح در مجموعه حضور داشته باشید.

آزمون کتبی چه ساعتی شروع می شود؟

مرحله بازرسی و تحویل وسایل الکترونیکی، رأس ساعت 9:00 برگزار می شود.

ضمناً می بایست کارت شناسایی همراه خود داشته باشید.

بعد از تحویل وسایل الکترونیکی خود به مسئول مربوطه و بررسی صحت مشخصات فردی به سالن برگزاری آزمون کتبی هدایت می شوید.

آزمون کتبی چگونه برگزار می شود؟

پس از حضور همه شرکت کنندگان در سالن آزمون درب سالن بسته و صدای راهنما در تمامی بلندگوها پخش میگردد.

تمامی اطلاعات راجع به چگونگی برگزاری آزمون و اموری که شما می بایست در زمان آزمون کتبی انجام دهید به شما داده خواهد شد.

همزمان با پخش صدای راهنما، سوالات آزمون LISTENING توسط همکاران خانه زبان، کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

در این مرحله 30 دقیقه آزمون LISTENING برگزار شده و پس از اتمام آزمون LISTENING شما 10 دقیقه زمان جهت انتقال پاسخ های آزمون LISTENING به برگه پاسخنامه را دارید ضمناً همکاران خانه زبان در این 10 دقیقه سوالات READING را کنار صندلی شما روی زمین قرار می دهند.

سپس 60 دقیقه زمان برای برگزاری آزمون READING در اختیار شما قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع آزمون READING، سوالات LISTENING جمع آوری می شود.

توجه فرمایید در بخش READING زمان اضافی برای انتقال پاسخ های آزمون READING به برگه پاسخنامه به شرکت کنندگان داده نمی شود و انتقال پاسخها به برگه پاسخنامه می بایست در همان 60 دقیقه زمان آزمون READING صورت پذیرد.

قبل از اتمام آزمون READING، سوالات آزمون WRITING به همراه یک برگه پاسخنامه برای TASK1 و یک برگه پاسخنامه برای TASK2 کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع 60 دقیقه زمان آزمون WRITING ، سوالات آزمون READING جمع آوری می شود.

بعد از اتمام آزمون WRITING، برگه های TASK1 و TASK2 توسط همکاران خانه زبان جمع آوری، و یک نمونه TASK2 WRITING که توسط تیم WRITING بیان برتر برای شما نوشته شده به همراه یک برگه نظر سنجی در اختیار شما قرار می دهند.

در پایان شما می توانید بعد از تحویل تمامی برگه هایتان سالن آزمون کتبی را ترک کنید و برای تحویل وسایل الکترونیکیتان از همکاران خانه زبان اقدام کنید.

آزمون اسپیکینگ بعد از آزمون کتبی چه روندی دارد؟

ساعت دقیق برگزاری آزمون شفاهی شما روی بورد مجموعه نصب شده است.

شما می بایست 30 دقیقه قبل از ساعت برگزاری آزمون شفاهی خود در مجموعه حضور داشته باشید.

آزمون شفاهی شما بصورت خصوصی توسط استاد آزمون آزمایشی در 10 دقیقه برگزار می شود.

فهرست